Jump to content

Co nowego w 10 wersji okienek


m4s

Recommended Posts

Ulepszenia i poprawki KB5009596 (kompilacje 19044.1503, 19043.1503 i 19042.1503) Podgląd

Lista [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] :

 • Rozwiązano problem z automatyzacją interfejsu użytkownika firmy Microsoft, który mógł powodować, że program Microsoft Outlook przestawał działać.
 • Zaktualizowano czas letni, aby zaczynać się w lutym 2022 zamiast marca 2022 w Jordanii.
 • Rozwiązano problem z lokalnym przekaźnikiem hosta podsystemu Windows dla systemu Linux 2 (WSL2), który nie uruchamiał się po włączeniu funkcji szybkiego uruchamiania.
 • Dodano parametry przekazywane do wmic.exe w telemetrii w celu zebrania dodatkowych danych o użyciu w celu rozwiązania problemów ze zgodnością aplikacji.
 • Naprawiono problem w CLSID_InternetExplorer .
 • Dodano przypomnienie do programu Internet Explorer 11 informujące użytkowników o zbliżającym się wycofaniu go.
 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że japońskie aplikacje pakietu Microsoft Office czasami przestają działać podczas korzystania z nowego japońskiego edytora Input Method Editor (IME).
 • Rozwiązano problem, który powodował, że aplikacje przestawały działać podczas wpisywania tekstu za pomocą chińskiego edytora IME.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować, że system Windows przestawał działać podczas korzystania z interfejsu Pen Haptics API.
 • Zaktualizowano numer telefonu aktywacji systemu Windows dla lokalizacji z nieprawidłowym numerem telefonu.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że urządzenie nieprawidłowo zgłaszało, że nie jest zgodne z dostępem warunkowym z powodu konfiguracji programu antywirusowego lub zapory.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że drukowanie z USB w systemie Windows 10 w wersji 2004 lub nowszej powodowało zatrzymanie drukowania lub drukowanie nieprawidłowego wydruku.
 • Rozwiązano problem, który w niektórych przypadkach wpływa na ekran zdalnego pulpitu podczas korzystania z kodowania programowego Advanced Video Coding (AVC).
 • Rozwiązano problem z niektórymi dźwiękami przestrzennymi, które nie były odtwarzane w Microsoft Edge.
 • Naprawiono błąd blokowania w vpnike.dll i rasmans.dll.
 • Rozwiązuje problem, który wpływa na dostawcę poświadczeń Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) i uniemożliwia wyświetlenie pola wprowadzania kodu PIN.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że system Windows przestawał działać i zgłaszał błąd „IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL”.
 • Rozwiązuje problem, który mógł powodować niepowodzenie polecenia Get-TPM PowerShell podczas próby zgłoszenia informacji o module Trusted Platform Module (TPM). Polecenie kończy się niepowodzeniem z błędem: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
 • Rozwiązano problem, który powodował, że klawisz AltGr przestawał działać, jeśli klient pulpitu zdalnego był uruchomiony lub gdy funkcja RemoteApp była wyłączona.
 • Dodano nową funkcję, która zapewnia bezpośredni dostęp do wybranych profili Microsoft Edge z sekcji Wiadomości i zainteresowania. Możesz także przejść do Microsoft Edge bezpośrednio z Wiadomości i Zainteresowania w tym samym profilu kwalifikującym.
 • Dodano nową funkcję o nazwie Synchronizuj ustawienia dla użytkowników, którzy przeprowadzają uaktualnienie do wersji początkowej systemu Windows 11. Użyjesz opcji Synchronizuj ustawienia, aby automatycznie utworzyć kopię zapasową listy aplikacji na koncie Microsoft. Następnie możesz szybko przywrócić te aplikacje na oryginalne urządzenie z systemem Windows 11. Ta nowa funkcja zostanie wprowadzona w nadchodzących tygodniach.
 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że działające urządzenia Bluetooth przestają działać podczas próby połączenia z niedziałającym urządzeniem Bluetooth.
 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że lsass.exe przestaje działać i urządzenie uruchamia się ponownie. Ten problem występuje podczas wykonywania kwerend liczników usług katalogowych systemu Windows NT (NTDS) po zatrzymaniu usługi NTDS.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia w niektórych przypadkach zastosowanie obiektu zasad grupy (GPO) „Nie zezwalaj na kompresję na wszystkich woluminach NTFS”.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał Robocopy ponowną próbę kopiowania plików.
 • Rozwiązuje problem, który może wystąpić, gdy włączone jest pełne rejestrowanie inspekcji Active Directory Federation Services (AD FS) i rejestrowany jest nieprawidłowy parametr. W rezultacie rejestrowane jest zdarzenie 207, co oznacza, że zapis do dziennika inspekcji nie powiódł się.
 • Naprawiono wyciek pamięci, który wystąpił podczas wywoływania WinVerifyTrust(). Ten problem występuje, jeśli weryfikacja pierwszego podpisu pliku, który ma wiele podpisów, nie powiedzie się.
jarexpol likes this
Link to comment
Share on other sites

17 minut temu, razor1995 napisał:

KB5017380

Ulepszenia i poprawki KB5017380 (kompilacje 19045.2075, 19044.2075 i 19043.2075) Podgląd

[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia jakości. Lista [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] :

 
 • Nowy! Domyślnie wyłączone protokoły Transport Layer Security (TLS) 1.0 i 1.1 w przeglądarkach i aplikacjach firmy Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] .
 • Nowy! Dodano możliwość wyszukiwania wiadomości i kontroli zainteresowań na pasku zadań i zmiany ich za pomocą aplikacji Ustawienia. Aby zmienić ustawienia, wybierz Ustawienia > Personalizacja > Pasek zadań > Wiadomości i zainteresowania . Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybrać Opcje paska zadań .
 • Nowy! Dodano obsługę wszystkich orientacji paska zadań dla wiadomości i zainteresowań. Górny, lewy lub prawy pasek zadań ma teraz te same funkcje i ustawienia, co poziomy pasek zadań.
 • Nowy! Dodano przekierowanie WebAuthn. Umożliwia uwierzytelnianie w aplikacjach i witrynach internetowych bez hasła podczas korzystania z Pulpitu zdalnego. Następnie można użyć funkcji Windows Hello lub urządzeń zabezpieczających, takich jak klucze Fast Identity Online 2.0 (FIDO2).
 • Nowy! Dodano funkcję umożliwiającą korzystanie z uwierzytelniania usługi Azure Active Directory (AD) w celu logowania się do systemu Windows przy użyciu pulpitu zdalnego. Następnie możesz zalogować się zdalnie za pomocą funkcji Windows Hello lub urządzeń zabezpieczających, takich jak klucze Fast Identity Online 2.0 (FIDO2). Umożliwia także korzystanie z zasad dostępu warunkowego.
 • Rozwiązano problem, który wymagał ponownego zainstalowania aplikacji, jeśli sklep Microsoft Store nie podpisywał aplikacji. Ten problem występuje po uaktualnieniu do systemu Windows 10 lub nowszego systemu operacyjnego.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że aktualizacje MSIX nie instalowały się z tego samego adresu URL.
 • Rozwiązano problem z kodekami, które nie były aktualizowane ze sklepu Microsoft Store.
 • Rozwiązano problem z poświadczeniami w pamięci podręcznej dla kluczy bezpieczeństwa i uwierzytelniania Fast Identity Online 2.0 (FIDO2). Na urządzeniach przyłączonych do domeny hybrydowej system usuwa te poświadczenia z pamięci podręcznej.
 • Naprawiono problem dotyczący statycznego adresu IP sieci. Ten problem powoduje niespójną konfigurację statycznego adresu IP. Z tego powodu funkcja NetworkAdapterConfiguration() sporadycznie kończy się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem z renderowaniem w Menedżerze okien pulpitu (DWM). Ten problem może spowodować, że urządzenie przestanie odpowiadać w ustawieniach maszyny wirtualnej, jeśli używasz niektórych sterowników grafiki wideo.
 • Naprawiono rzadki błąd zatrzymania, który występuje po zmianie trybu wyświetlania, gdy używany jest więcej niż jeden wyświetlacz.
 • Rozwiązano problem ze sterownikami graficznymi korzystającymi z d3d9on12.dll.
 • Naprawiono błąd powodujący ponowne wczytywanie kart trybu IE w sesji.
 • Rozwiązano problem z adresami URL generowanymi przez JavaScript: adresy URL. Te adresy URL nie działają zgodnie z oczekiwaniami po dodaniu ich do menu Ulubione w trybie IE.
 • Naprawiono problem dotyczący window.open w trybie IE.
 • Rozwiązano problem z pomyślnym otwieraniem okna przeglądarki w trybie IE w celu wyświetlenia pliku PDF. Następnie przeglądanie innej witryny w trybie IE w tym samym oknie kończy się niepowodzeniem.
 • Dodano zasady grupy, które włączają i wyłączają pliki aplikacji Microsoft HTML (MSHTA).
 • Rozwiązano problem z Microsoft Japanese Input Method Editor (IME). Konwersja tekstu kończy się niepowodzeniem podczas korzystania z niektórych wirtualnych pulpitów innych firm.
 • Rozwiązano problem z usługą klienta App-V. Podczas usuwania węzłów rejestru App-V występuje przeciek pamięci.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że domyślną drukarkę można było zmienić, jeśli jest to drukarka sieciowa.
 • Rozwiązano problem z interfejsem API ProjectionManager.StartProjectingAsync. Ten problem uniemożliwia niektórym lokalizacjom łączenie się z zlewami Miracast.
 • Rozwiązano problem z obiektami zasad grupy. Może to spowodować, że system przestanie działać.
 • Rozwiązuje problem dotyczący reguł ścieżki Windows Defender Application Control (WDAC). Z powodu tego problemu skrypty .msi i PowerShell nie są uruchamiane.
 • Rozwiązano problem, który mógł ominąć reguły MSHTML i ActiveX dla WDAC.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że program WDAC rejestrował zdarzenia 3091 i 3092 w trybie inspekcji.
 • Rozwiązano problem z kontrolą aplikacji Windows Defender (WDAC). Zapobiega rejestrowaniu przez program WDAC niepowodzeń sprawdzania zaufania kodu dynamicznego .NET.
 • Naprawiono problem wpływający na zasady WDAC. Jeśli włączysz SecureLaunch na urządzeniu, zasady WDAC nie będą miały zastosowania do tego urządzenia.
 • Naprawiono problem, który występował podczas ładowania zasad WDAC nie powiodło się. System rejestruje ten błąd jako błąd, ale system powinien rejestrować ten błąd jako ostrzeżenie.
 • Rozwiązano problem z urządzeniami innymi niż Windows. Z tego powodu urządzenia te nie mogą zostać uwierzytelnione. Ten problem występuje, gdy łączą się z pulpitem zdalnym opartym na systemie Windows i używają karty inteligentnej do uwierzytelniania.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że czasami explorer.exe przestawał działać po otwarciu explorer.exe.
 • Rozwiązano problem z japońskim edytorem Microsoft IME, gdy jest on aktywny i włączony jest tryb IME. Gdy używasz klawiatury numerycznej do wstawiania myślnika (-), edytor IME wstawia niewłaściwy znak.
 • Naprawiono problem wpływający na wyświetlanie pola wyszukiwania. Nie wyświetla się poprawnie, jeśli jesteś zalogowany w trybie tabletu.
 • Naprawiono problem dotyczący funkcji FindNextFileNameW(). Z tego powodu może wystąpić wyciek pamięci.
 • Naprawiono problem dotyczący funkcji replikacji katalogów. Robocopy nie może ustawić poprawnego czasu modyfikacji pliku podczas korzystania z opcji /IS.
 • Rozwiązano problem z plikiem cldflt.sys. Podczas używania go z Microsoft OneDrive pojawia się błąd zatrzymania.
 • Naprawiono problem dotyczący usługi LanmanWorkstation. Podczas montowania dysku sieciowego (
 • [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Oczekujące na ryzyko).
 • Naprawiono problem wpływający na profile użytkowników mobilnych. Po zalogowaniu lub wylogowaniu niektóre ustawienia nie są przywracane.
 • Naprawiono znany problem dotyczący przeglądarek XML Paper Specification (XPS). Może to uniemożliwić otwieranie plików XPS w niektórych językach innych niż angielski. Należą do nich niektóre kodowania znaków japońskich i chińskich. Ten problem dotyczy plików XPS i Open XPS (OXPS).
 • Naprawiono znany problem dotyczący czasu letniego w Chile. Ten problem może mieć wpływ na godziny i daty używane w spotkaniach, aplikacjach, zadaniach, usługach, transakcjach i nie tylko.

Jeśli zainstalowałeś poprzednie aktualizacje, tym razem zostaną zastosowane tylko nowe zmiany w pakiecie zbiorczym.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information