Jump to content

Deepin 20.5 już jest do pobrania


MarcinGX
 Share

Recommended Posts

LVGLzs9.png

 

Deepin to najlepsza dystrybucja Linuksa z Chin, poświęcona dostarczaniu pięknego, łatwego w użyciu, bezpiecznego i niezawodnego systemu operacyjnego dla użytkowników globalnych. ‎

‎W deepin 20.5 opracowano i wydano wiele praktycznych funkcji zebranych na podstawie opinii użytkowników, stabilne jądro zostało zaktualizowane do wersji 5.15.24, podstawowe luki w zabezpieczeniach zostały naprawione, a kompatybilność i bezpieczeństwo systemu zostały jeszcze bardziej zwiększone. ‎Na dodatek także obsługuje urządzenia z ekranem dotykowym z gestami jednym i wieloma palcami. 

 

‎Rozpoznawanie‎

‎ twarzyRozpoznawanie twarzy, jedna z metod uwierzytelniania biometrycznego, jest obsługiwana na dostosowanych urządzeniach. Po zarejestrowaniu twarzy w Centrum sterowania, następnym razem na ekranie blokady i interfejsie logowania, możesz zalogować się do deepin za pomocą identyfikatora twarzy.

 

Pin‎ ScreenshotsBy‎

‎ klikając "Pin Screenshots" przed zrobieniem zrzutu ekranu, przechwycony zrzut ekranu będzie lepki na górze okien, a jego pozycja może zostać przeniesiona. Podczas "przypinania" tego obrazu do pulpitu możesz jednocześnie korzystać z innych aplikacji, aby poprawić wydajność pracy. ‎

 

‎MailIt‎

‎ obsługuje wiele praktycznych funkcji, takich jak automatyczne odbieranie poczty po ponownym połączeniu sieciowym i niestandardowe zarządzanie folderami, kompleksowo zoptymalizował interakcje i zastąpił framework i wtyczki popularnym vue + tinymce, zapewniając lepsze wrażenia użytkownika. ‎

 

‎App StoreIt‎

‎ oferuje wpisy do wysyłania opinii i proszenia o aktualizacje. Jeśli masz problemy z instalacją i aktualizacją aplikacji, prześlij problemy na stronie aplikacji bezpośrednio do oficjalnej pomocy technicznej i uzyskaj rozwiązania. Co więcej, obsługuje urządzenia z ekranem dotykowym z gestami jednym i wieloma palcami. ‎

 

‎Grand‎‎ Search

Dokładność ‎‎wyszukiwania i zakres wyszukiwania zostały znacznie zoptymalizowane, a typy plików i rozszerzenia plików mogą być używane jako słowa kluczowe do precyzyjnego wyszukiwania. ‎

 

‎Dziennik zmian:‎

‎Nowe funkcje i optymalizacjeKernelStabilne‎

‎ jądro zostało zaktualizowane do wersji 5.15.24. ‎

‎Uwierzytelnianie DDEFacial‎

‎ jest dostępne na dostosowanych urządzeniach. ‎

‎Dla jednej karty sieci przewodowej można ustawić wiele adresów IP. ‎

‎Interakcje uwierzytelniania hasłem dla sieci bezprzewodowych są zoptymalizowane. ‎

 

‎Instalator Polityka‎

‎ prywatności została zaktualizowana. ‎

 

‎ Typy ‎‎Grand SearchFile‎

‎Rozszerzenia plików mogą być używane jako słowa kluczowe. ‎

‎Zakres wyszukiwania zostanie powiększony. ‎

 

‎Menedżer‎ urządzeń

Urządzenia można włączać/wyłączać. ‎

‎Lokalne sterowniki urządzeń w formacie deb można instalować, aktualizować i odinstalowywać. ‎

 

‎Przeglądarka‎ dokumentów Wydajność wyświetlania plików DOCX jest zoptymalizowana. ‎

 

‎Poczta w‎ nowej wersji możesz:‎

‎Przejdź do nowych wiadomości e-mail bezpośrednio, klikając powiadomienia systemowe. ‎

‎Automatycznie odbieraj wiadomości e-mail po ponownym podłączeniu sieci. ‎

‎Dodawanie folderów do folderu Ulubione i usuwanie ich z niego. ‎

‎Trzymaj popularne wiadomości e-mail i zagregowane wiadomości e-mail na górze. ‎

‎Podgląd załączników wiadomości e-mail. ‎

‎Łatwo dodaj Gmaila, Yahoo Mail. ‎

‎Importowanie kontaktów w formacie vCard. ‎

‎Przełącz kodowanie znaków, aby naprawić błąd wyświetlania w treści wiadomości e-mail. ‎

‎Zobacz "Czas wysyłania" w przesłanej wiadomości e-mail. ‎

‎Wysyłaj pliki, klikając opcję "Wyślij e-mailem" w menu prawym przyciskiem myszy. ‎

‎Otrzymuj wiadomości e-mail automatycznie co kilka dni. ‎

‎Uzyskaj wzbogacone funkcje edytora poczty. ‎

‎Obsługiwane są formaty plików wideo/audio ‎‎MovieMore‎

‎Zrzut‎ ekranu

Występki ekranowe można przypiąć na górze okien. ‎

 

‎Kolejność‎ music Playlist można zmieniać, przeciągając i upuszczając w nich utwory. ‎

 

‎Przeglądarka‎ obrazów

Dodano kilka komunikatów o błędach. ‎

 

‎ Albumy Importowane ‎

‎foldery są automatycznie dodawane jako nowe albumy. ‎

‎Niektóre komunikaty o błędach są dodawane. ‎

‎Logika usuwania i przywracania plików jest zoptymalizowana. ‎

‎Wyświetlanie aplikacji Album jest optymalizowane, gdy jest wywoływane przez aplikacje innych firm. ‎

 

‎Menedżer‎

‎ plików Średnice narożników niestandardowych mogą być dodawane do plików przez programy innych firm. ‎

‎Niestandardowe menu kontekstowe mogą być konfigurowane przez programy innych firm. ‎

‎Wyświetlanie rozszerzeń plików w nazwach plików można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach. ‎

‎Niektóre znaki specjalne są obsługiwane w nazwach plików. ‎

 

‎App‎‎ Store Obsługiwane ‎

‎Urządzenia z ekranem dotykowym są obsługiwane. ‎

‎Zostanie dodana strona opinii. ‎

‎"Zapytaj o aktualizację" jest dodawany na stronie szczegółów aplikacji. ‎

‎ "Nie pokazuj zainstalowanych aplikacji" jest dodawany w Ustawieniach menu głównego. ‎

‎Można przeciągnąć i upuścić okno po lewej i górnej stronie App Store. ‎

‎Dodawane są monity o niepowodzenie pobierania i instalacji. ‎

‎Pobieranie i instalowanie rozszerzeń w App Store jest obsługiwane w przeglądarce w wersji 5.5.4. ‎

 

‎LibreofficeLibreOffice‎

‎Został uaktualniony do wersji 7.0.4 i dodano styl libreoffice-gtk3. ‎

 

‎Monitor‎ systemu

Informacje w module "Usługi" są zoptymalizowane. ‎

 

‎Inne wzory‎ ikon

Upstream są synchronizowane w celu zaktualizowania niektórych starych ikon aplikacji. ‎

 

‎Dodawane są pakiety sterowników kart graficznych NVIDIA. ‎

 

‎Systemd250 jest zintegrowany. ‎

 

‎Poprawki‎‎ ‎‎błędów DDEFixed‎

‎: po zainstalowaniu pakietu flatpak Telegrama i aktualizacji Telegrama jego ikona nie była wyświetlana w programie uruchamiającym na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: wiele identycznych ikon znajdowało się w obszarze zasobnika Docka na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: po udanych aktualizacjach w trybie rozszerzonym na dwóch ekranach zmieniono tryb kopiowania na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: w 12-godzinnym formacie czasu czas w Docku był niecałkowicie wyświetlany. ‎

‎Naprawiono: nie można automatycznie zablokować ekranu na niektórych urządzeniach, jeśli fokus był na niezaznaczonej opcji. ‎

‎Naprawiono: sieci bezprzewodowych nie można znaleźć i wyświetlić na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: niektóre ikony aplikacji były nieprawidłowo wyświetlane w Docku na niektórych urządzeniach po zamknięciu aplikacji. ‎

‎Naprawiono: nie można otworzyć programu uruchamiającego po aktualizacji systemu na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: wartość jasności w centrum sterowania była wyświetlana niepoprawnie na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: logo na ekranie blokady było nieprawidłowo wyświetlane, jeśli skalowanie wyświetlacza zostało ustawione na 5 na niektórych ekranach HiDPI. ‎

‎Naprawiono: nie udało się przywrócić zmaksymalizowanego okna Centrum sterowania za pierwszym razem na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: pod dziennikiem zmian nadal znajdował się przycisk "Więcej" dla aktualizacji systemu, nawet jeśli dziennik zmian został całkowicie wyświetlony. ‎

‎Naprawiono: aplikacje WPS były rozmyte, gdy skalowanie ekranu zostało ustawione na 1.25. ‎

‎Naprawiono: Problemy z interfejsem użytkownika. ‎

 

‎Kopia zapasowa i przywracanie Naprawione‎

‎: czas tworzenia kopii zapasowej był o 8 godzin wcześniejszy niż czas modyfikacji na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: nie można wprowadzić systemu na niektórych urządzeniach po przywróceniu ustawień fabrycznych z pełnym szyfrowaniem dysku. ‎

 

‎Menedżer‎

plików Naprawiony: Podczas kopiowania małego pliku na dysk flash USB na niektórych urządzeniach postęp był bardzo powolny. ‎

‎Naprawiono: ikona Przeglądarki dokumentów została pominięta w oknie "Otwórz za pomocą" na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: awaria wystąpiła na niektórych urządzeniach po wybraniu pliku wideo i naciśnięciu spacji, aby wyświetlić jego podgląd. ‎

 

‎Edytor‎ tekstu

Naprawiony: po dwukrotnym zastąpieniu tekstu i zamknięciu Edytora tekstu na niektórych urządzeniach funkcja wklejania była niedostępna po raz trzeci. ‎

 

‎MovieFixed‎

‎: po naciśnięciu spacji pojawiło się nieprawidłowe puste okno, aby odtworzyć wideo na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: nie można odtwarzać filmów z adresów URL na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: awaria na niektórych urządzeniach po otwarciu filmu na pulpicie i odtworzeniu wideo z adresu URL. ‎

 

‎App‎‎ Store Naprawiony‎

‎: uległ awarii na niektórych urządzeniach w trakcie instalowania aplikacji. ‎

‎Naprawiono: komunikat o niepowodzeniu instalacji był wyświetlany na niektórych urządzeniach, mimo że zainstalowane aplikacje były otwarte. ‎

‎Naprawiono: duże miniatury banerów zajmowały dużą ilość procesora na niektórych urządzeniach. ‎

‎Naprawiono: nie wyświetlał całej zawartości dziennika zmian na niektórych urządzeniach po kliknięciu przycisku "Więcej" dla aplikacji do aktualizacji. ‎

‎Naprawiono: aplikacja została zainstalowana, a jej wyświetlanym statusem było "pobieranie". ‎

‎Naprawiono: wyszukiwane słowa kluczowe zostały pominięte w polu wprowadzania po wykonaniu operacji wyszukiwania i przejściu do interfejsu "wyników wyszukiwania". ‎

 

‎Grand SearchFixed‎

‎: dostępny był do wyszukiwania plików w ukrytych katalogach. ‎

‎Zoptymalizowany: jego stabilność i wydajność. ‎

 

‎Inne Naprawione‎

‎: luki w zabezpieczeniach systemu w celu poprawy bezpieczeństwa systemu. ‎

‎Naprawiono: mikrofony nie mogą być używane do wprowadzania dźwięku w niektórych modelach Intela (procesory niskonapięciowe 10. i 11. generacji). ‎

‎Naprawiono: aktualizacje systemu utknęły na niektórych urządzeniach i nie można wprowadzić systemu.‎

 

Pobieranie obrazów:

 

‎Oficjalnie: ‎[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]

‎OSDN:‎[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]

‎Dysk sieciowy Baidu: ‎[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]‎ Kod ekstrakcji: tp9c‎

‎Dysk Google:‎[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]

‎BT:‎[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]

[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]

 

Przetestowano na komputerze AMD Ryzen jak wyżej, screen jest że zrzutu ekranu.

Link to comment
Share on other sites

58 minut temu, janek917 napisał:

Można ten system wypróbować bez konieczności instalacji.Kiedyś znalazłem w internecie poradę jak to zrobić ,sprawdziłem działa.

Nie chwal się, tylko napisz jak to zrobić.

Link to comment
Share on other sites

Nie mam zaufania do tej dystrybucji, poza tym zmiany w wyglądzie względem Deepina 15 postrzegam jako zły kierunek. Deepin 15 charakteryzował się minimalizmem połączonym z estetyką i niesztampowymi rozwiązaniami jak panel ustawień po prawej stronie. Wersja 20 to kierunek na cukierkowy wygląd, porzucenie fajnych rozwiązań na rzecz sztampy i przekombinowanie z ikonami - nie rozumiem, po co każda niemal ikona jest na takim jakby kwadratowym kafelku z zaokrąglonymi rogami. Ja przy tym wyglądzie dostaję oczopląsu.
Poza tym... chyba nie czułbym się do końca komfortowo logując się na tym systemie np. na swoje konto bankowe.

Link to comment
Share on other sites

A gdzie język polski? czeski, niemiecki jest.

W dniu 8.04.2022 o 14:53, Kt0si3k napisał:

[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]

Tu jest instrukcja i działa, sam tak uruchamiałem.

jest widziałem czytałem... ale nie było opcji wciśnięcia klawisza TAB

Link to comment
Share on other sites

Ok moja wina że nie miałem PL po prostu na tablecie nie pokazywało mi. A dotyk działa ale nie mogłem przewinąć na pozostałe języki.

Używając Easy2Boot nie trzeba nic kombinować wpisywać przepisywać itp wybieramy Live

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information