Wydawało mi się, że forum ma służyć pomocą, a nie dywagacjom :-(